Poistenie nájmu - výber balíčka | rentodo.sk
Prihlásiť

Dojednanie poistenie nájmu

1
Zadanie
2
Prenajímateľ
3
Nájomca
4
Detaily nájomnej zmluvy
5
Zhrnutie
1 /5

Dojednanie poistenie nájmu

Zadanie

Zadajte výšku mesačného nájmu


Key

0,95 % z nájmu
(  / mesiac)
 • Administrácia platieb nájomného
  (povinný)
 • Poistenie spôsobených škôd
  (až 10 000 €)
 • Opravy závad a porúch
  (technická asistencia 24/7)
 • Právna asistencia až 4 000 €
  (preplatenie dlhov nájomcu)
 • Poistenie platby nájmu
  (až 12 nájmov do výšky 25 200 €)
 • Preplatenie dlhov nájomcu
  (odkúpenie dlžného nájomného)
 • Preverenie bonity nájomcu

Majordomus

2,95 % z nájmu
(  / mesiac)
 • Administrácia platieb nájomného
  (voliteľné)
 • Poistenie spôsobených škôd
  (až 10 000 €)
 • Opravy závad a porúch
  (technická asistencia 24/7)
 • Právna asistencia až 4 000 €
  (preplatenie dlhov nájomcu)
 • Poistenie platby nájmu
  (až 12 nájmov do výšky 25 200 €)
 • Preplatenie dlhov nájomcu
  (odkúpenie dlžného nájomného)
 • Preverenie bonity nájomcu
Častá voľba

Patron

od 5,95 % z nájmu
(  / mesiac)
 • Administrácia platieb nájomného
  (voliteľné)
 • Poistenie spôsobených škôd
  (až 10 000 €)
 • Opravy závad a porúch
  (technická asistencia 24/7)
 • Právna asistencia až 4 000 €
  (preplatenie dlhov nájomcu)
 • Poistenie platby nájmu
  (až 12 nájmov do výšky 25 200 €)
 • Preplatenie dlhov nájomcu
  (odkúpenie dlžného nájomného)
 • Preverenie bonity nájomcu

Garant

od 7,95 % z nájmu
(  / mesiac)
 • Administrácia platieb nájomného
  (voliteľné)
 • Poistenie spôsobených škôd
  (až 10 000 €)
 • Opravy závad a porúch
  (technická asistencia 24/7)
 • Právna asistencia až 4 000 €
  (preplatenie dlhov nájomcu)
 • Poistenie platby nájmu
  (až 12 nájmov do výšky 25 200 €)
 • Preplatenie dlhov nájomcu
  (odkúpenie dlžného nájomného)
 • Preverenie bonity nájomcu
rentodo_komfort_icon

Rentodo Business

Vlastníte 10+ nehnuteľností alebo obytný dom?
Kontaktujte nás pre ponuku na mieru.
 • Administrácia platieb nájomného
  (voliteľné)
 • Poistenie spôsobených škôd
  (až 10 000 €)
 • Opravy závad a porúch
  (technická asistencia 24/7)
 • Právna asistencia až 4 000 €
  (preplatenie dlhov nájomcu)
 • Poistenie platby nájmu
  (až 12 nájmov do výšky 25 200 €)
 • Preplatenie dlhov nájomcu
  (odkúpenie dlžného nájomného)
 • Preverenie bonity nájomcu
 • + volitelné nadstandardní služby
Více Méně

Administrácia platieb nájomného

Príjem a párovanie všetkých platieb nájmu, urgencia neplatenia, preposlanie peňazí na účet prenajímateľa.

Více Méně

Poistenie nájomcom spôsobených škôd - Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

Predmetom poistenia zodpovednosti je právnym predpisom alebo zmluvou o prenájme stanovená zodpovednosť nájomcu (či za jeho psa alebo mačku) za ujmu spôsobenú poistenému:
• na hmotných hnuteľných veciach, ktoré tvoria zariadenie domácnosti obytného priestoru a slúžia jej prevádzke alebo uspokojovanie potrieb poisteného alebo spolupoisteného, ktorých vlastníkom je poistený,
• na stavebných súčastiach obytného priestoru (napr. múry, okná, dvere, kuchynská linka).

Limity:

• Zodpovednosť za škody spôsobené nájomcom až do výšky 10 000 €

Poisťovňa: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. člen skupiny AXA, konajúci prostredníctvom INTER PARTNER ASSISTANCE, organizačnej zložky.

Více Méně

Opravy závad a porúch 24/7 - Poistenie asistenčných služieb

Technická asistencia 24/7 (zabezpečenie a zaplatenie opráv 24/7)

Poistenie asistenčných služieb sa vzťahuje na odstránenie havarijného stavu v domácnosti, pomoc s pripojením k internetu alebo pomoc s odstránením zablokovania dverí a zámku vchodových dverí.

Technická havária:

• Elektrikárske práce
• Inštalatérske práce
• Sklenárske práce
• Plynárske práce
• Kúrenárske práce
• Kominické práce

Ostatné komplikácie v domácnosti:

• Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia
• Zablokovanie hlavných vchodových dverí
• Príchod zámočníka na miesto poistnej udalosti
• Zámočnícke práce
• Asistencia k domácim spotrebičom
• Oprava domácich spotrebičov

Limity:

• Poistenie asistenčných služieb až do výšky 500 € / prípad

Poisťovňa: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. člen skupiny AXA, konajúci prostredníctvom INTER PARTNER ASSISTANCE, organizačnej zložky.

Více Méně

Právna asistencia 24/7 - Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany

Vzťahuje sa na ochranu záujmov poisteného v prípadoch sporu s nájomcom spojených s nezaplatením nájomného alebo škodou na majetku spôsobenou nájomcom.

Limity:

• Poistenie právnej ochrany pre spory s nájomcom až do výšky 4 000 €

Poisťovňa: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. člen skupiny AXA, konajúci prostredníctvom INTER PARTNER ASSISTANCE, organizačné zložky.

Více Méně

Poistenie platby nájmu nájomcu - Poistenie finančnej straty

Poistenie finančnej straty

Vzťahuje sa na neschopnosť nájomcu platiť nájom zo zdravotných dôvodov alebo v dôsledku straty zamestnania.

Limity:

• Dočasná pracovná neschopnosť až 2 100 € / mesiac
• Nedobrovoľná strata zamestnania až 2 100 € / mesiac

Poisťovňa: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. člen skupiny AXA, konajúci prostredníctvom INTER PARTNER ASSISTANCE, organizačné zložky.

Více Méně

Preplatenie dlhov nájomcu - Odkup pohľadávok

V prípade výpovede zmluvy z dôvodu neplatenia nájomného odkúpime dlžné nájomné

(za podmienok a v rozsahu podľa Všeobecných podmienok Rentodo) bez ohľadu na príčinu neplatenia a prevezmeme na seba vymáhanie.

Více Méně

Preverenie bonity nájomca

Najkomplexnejšie lustrácie na trhu. Každého nájomcu preveríme v registroch

Nájomca lustrujeme v konkurznom a exekučnom registri. Tiež spolupracujeme s inkasnými agentúrami, kedy nájomcu preverujeme v ich rozsiahlych databázach.

Více Méně

Online klientská zóna pre evidenciu Vašich zmlúv

Získate prístup do nášho systému na evidenciu Vašich zmlúv, nájomcov a nehnuteľností

Více Méně

Vzory zmlúv pre prenajímateľov a nájomcov

Získate prístup ku všetkým dôležitým zmluvám a dokumentom súvisiacim s prenájmom, dostupných na pár kliknutí online a zadarmo

Upraviť

Táto webová stránka používa súbory cookies

Na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využívame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate našu webovú stránku, zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, reklamu a analýzy. Títo partneri môžu tieto informácie kombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku vášho používania ich služieb.